Energirigtig varme fra et par "ispinde"

  

Hvordan kan en skulptur give varme til et hus på over 260 m2?

Luft - til - vand varmepumpen "Ispinden" er svaret.

Kontaktfladen i "ispinden" er udformet som en skulpturel udført stålkonstruktion, der kan placeres næsten hvor som helst på grunden, og give næsten samme effekt som en kulegravede baghave med nedgravede jordvarmeslanger.
I det sydlige Sverige har man kendt og brugt varmepumpen "Ispinden" i mange år, såvel ved private ejendomme som ved store lagerbygninger og fabriksanlæg.

De stadigt stigende oliepriser og et ønske om at være på forkant med alternative energiformer gjorde, at vi i april 2008 besluttede helt at skrotte oliefyret og udelukkende få varmeforsyningen fra en luft - til - vand varmepumpe, der blev sluttet direkte til vores centralvarmesystem. Vi valgte Ispinden.

Ispinden var i drift i foråret 2008 og anlægget blev udvidet medio april 2009 med en ekstra Ispind.
Efter nogle gode råd fik vi justeret automatikken, så el-patron og Ispind kører rigtigt sammen.

Det har dog krævet meget tålmodighed at vende sig til det nye system, og helt tosset blev det i året 2011 hvor de samlede energiudgifter løb op i svimlende 59.tusind kroner.

Om anlægget nu reelt er ved at tjene sig ind, er en vurderingssag, da vi i mellemtiden har fået udskiftet de fleste vinduet med energiruder, og har fået monteret et solcelleanlæg, der giver et godt tilskud til elforbruget, samt renoveret vores gamle solfangeranlæg, der giver et godt tilskud til varmt brugsvand.

Året 2016 tegner i alt fald til at ende på en samlet energiudgift på ca. 21.tusind kroner, eller næsten 1/3 af udgiften i 2011.

I år har vi fået flyttet selve kompressordelen udendørs mellem de to ispinde, hvilket skulle reducere lyden en del inde. De årlige tjek og udflytning af kompressoren er udført af fa. Djurs Automation

Fra gammelt til nyt:

 

Inde i huset blev der god plads da den gamle HS Tarm dobbeltkedel blev fjernet.

tilbage til forsiden

Besøgstæller fra 19-10-16